Výměníky pro jadernou elektrárnu v Sierra Leone

11. 12. 2020
Vyráběli jsme tři výměníky pro jadernou elektrárnu, která se nachází v Sierra Leone, na západním pobřeží Afriky. Jeden výměník vážil 820 kg, dohromady s balením 1 100 kg.

  • Oddělení konstrukce nejdříve vymyslelo strukturální pevnost celého rámu pro tak velkou nosnost. 
  • Dále jsme museli počítat se ztíženou manipulací během výroby spolu se speciálními přípravky.
  • Použili jsme nestandardní příruby, které vychází přímo z francouzské normy.
  • Na  kolektory jsme aplikovali na žádost zákazníka předpovrchovou úpravu tzv. tryskání/pískování.
  • Po tryskání proběhlo lakování kolektorů speciální bílou, dvousložkovou epoxidovou barvou ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 150 µm; tato barva je odolná proti oděru a úderu, mořské vodě a minerálním olejům.
  • Pájení probíhalo na nalakovaných kolektorech; to vyžadovalo zvýšenou opatrnost a preciznost, aby nedošlo k poškození laku. 
  • Před odesláním k zákazníkovi proběhla přejímka inspekční firmou z Francie, kterou si objednal náš zákazník. Inspektor přijel do naší firmy na kontrolu vyrobených výměníků, které následně schválil a uvolnil k expedici.
  • Pro tyto výměníky jsme vyrobili atypické přepravní palety o velikosti 4500x2400 mm.